Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné obstarávanie

Aktuálne verejné obstarávania

Obec Zábiedovo, ako verejný obstarávateľ, vypísala dňa 29.3.2019 výzvu na predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác pod názvom: Dom smútku – stavebné úpravy a rekonštrukcia.

Cenovú ponuku na stavbu prístrešku Vás žiadame vyhotoviť na variant „A“ so zámkovou dlažbou aj na variant „B“ s betónom.

Cenová ponuka na rekonštrukciu časti strechy a dlažbu vonkajšieho schodiska nepripúšťa variantné riešenia.

Celková ponúkaná cena bude tiež v dvoch variantoch:

Cena výstavby prístrešku so zámkovou dlažbou + rekonštrukcia strechy a dlažby schodiska.

Cena výstavby prístrešku s betónom + rekonštrukcia strechy a dlažby schodiska.

Ide o obstarávanie zákazky postupom podľa §117 „zákazka s nízkou hodnotou“ zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom predpokladaná hodnota zákazky je 14.030,- eur bez DPH (variant A), resp. 13.480,- eur bez DPH (variant B).

Cenovú ponuku žiadame predložiť do 10.4.2019 do 12,00 hod. osobne alebo poštou na adresu Obec Zábiedovo, Malá strana 76/2, 028 01 Zábiedovo, alebo e-mailom na adresu zabiedovo@oravanet.sk.

S uchádzačom, ktorý ponúkne najnižšiu cenu, bude uzatvorená Zmluva o dielo so zárukou na vady v trvaní 60 mesiacov.  Obec si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade neakceptovateľnej ceny.

Nižšie zverejňujeme podklady na spracovanie cenovej ponuky.

 


 

 
 pohľady.pdf (26.4 kB) pohľady.pdf (26.4 kB)

 
 pôdorys.pdf (30.3 kB) pôdorys.pdf (30.3 kB)

 

Ukončené súťaže - Prístavba a nadstavba Materskej školy

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 
Oznámenie o otváraní ponúk - časť Kritériá

 
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1

 
Pokyny na zhotovenie ponuky

 
Opis predmetu zákazky

 
Výkaz výmer - pôvodná budova

 
Výkaz výmer - prístavba

 
Výkaz výmer - elektro-pôvodná budova

 
Výkaz výmer - elektro-prístavba

 
Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky

 
Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky

 
Projektová dokumentácia

 
Návrh na plnenie kritérií

 
Podmienky účasti

 
Jednotný európsky dokument pre verejné obstarávanie - formulár

 

Ostatné verejné obstarávania

Ostatné obstarávania sú zverejnené na profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk .


 

dnes je: 23.4.2019

meniny má: Vojtech

webygroup

Úvodná stránka