Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné obstarávanie

Aktuálne verejné obstarávania

Obec Zábiedovo, ako verejný obstarávateľ, vypísala dňa 29.3.2019 výzvu na predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác pod názvom: Dom smútku – stavebné úpravy a rekonštrukcia.

Cenovú ponuku na stavbu prístrešku Vás žiadame vyhotoviť na variant „A“ so zámkovou dlažbou aj na variant „B“ s betónom.

Cenová ponuka na rekonštrukciu časti strechy a dlažbu vonkajšieho schodiska nepripúšťa variantné riešenia.

Celková ponúkaná cena bude tiež v dvoch variantoch:

Cena výstavby prístrešku so zámkovou dlažbou + rekonštrukcia strechy a dlažby schodiska.

Cena výstavby prístrešku s betónom + rekonštrukcia strechy a dlažby schodiska.

Ide o obstarávanie zákazky postupom podľa §117 „zákazka s nízkou hodnotou“ zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom predpokladaná hodnota zákazky je 14.030,- eur bez DPH (variant A), resp. 13.480,- eur bez DPH (variant B).

Cenovú ponuku žiadame predložiť do 10.4.2019 do 12,00 hod. osobne alebo poštou na adresu Obec Zábiedovo, Malá strana 76/2, 028 01 Zábiedovo, alebo e-mailom na adresu zabiedovo@oravanet.sk.

S uchádzačom, ktorý ponúkne najnižšiu cenu, bude uzatvorená Zmluva o dielo so zárukou na vady v trvaní 60 mesiacov.  Obec si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade neakceptovateľnej ceny.

Nižšie zverejňujeme podklady na spracovanie cenovej ponuky.

 


 

Ostatné verejné obstarávania

Ostatné obstarávania sú zverejnené na profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk .

Tam sú zverejnené aj štvrťročné správy o obstarávaniach nad 1000 EUR resp. o obstarávanich nad 5000 EUR.


 

dnes je: 27.6.2019

meniny má: Ladislav, Ladislava

webygroup

Úvodná stránka